Suszawa

2020

Film przyrodniczy przedstawiający życie nowego, inwazyjnego gatunku w Polsce - Suszawy Pospolitej 
Film porusza temat rosnącej suszy w Polsce. Brak systemowych rozwiązań doprowadził w 2020 roku do rekorodej suszy hydrologicznej, która dotknęła 90% kraju. Zagrożone są m.in. lasy, rzeki, torfowiska, liczne gatunki roślin i zwierząt. Ponad połowa terenów rolniczych zmaga się co roku z brakiem wód gruntowych oraz opadowych.

PROTEST Wisła Wischła
- Strajk dla Ziemi, Extinction Rebellion, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Obozu dla Klimatu.
10.08.2020


A nature film about the life of a new, invasive species in Poland - Drought Vulgaris.
The film deals with the growing drought in Poland. The lack of systemic solutions led to a record of hydrological drought in 2020, which affected 90% country. Among others, forests, rivers, peat bogs, numerous species of plants and animals. Every year, over half of the agricultural areas struggle with a lack of groundwater and rainfall.

 

 

 

producer: Strajk dla Ziemi Warszawa
script and direction: Paulina Mirowska
Suszawa: Ola Czerniawska
lector: Paulina Mirowska
camera: Jan Wąż


sound: Fatyga
montage: Ola Czerniawska
color: Jan Wąż
costume: Ewa Woźniak
music: Fatyga
camera equipment: Fast Media