Suszawa

2020

Film przyrodniczy przedstawiający życie nowego, inwazyjnego gatunku w Polsce - Suszawy Pospolitej 
Film porusza temat rosnącej suszy w Polsce. Brak systemowych rozwiązań doprowadził w 2020 roku do rekorodej suszy hydrologicznej, która dotknęła 90% kraju. Zagrożone są m.in. lasy, rzeki, torfowiska, liczne gatunki roślin i zwierząt. Ponad połowa terenów rolniczych zmaga się co roku z brakiem wód gruntowych oraz opadowych.

//

A nature film about the life of a new, invasive species in Poland - Drought Vulgaris.
The film deals with the growing drought in Poland. The lack of systemic solutions led to a record of hydrological drought in 2020, which affected 90% country. Among others, forests, rivers, peat bogs, numerous species of plants and animals. Every year, over half of the agricultural areas struggle with a lack of groundwater and rainfall.

 

 

PROTEST Wisła Wischła
Strajk dla Ziemi, Extinction Rebellion, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Obozu dla Klimatu.
10.08.2020

PROTEST Wisla Dried Up
Strike for the Earth, Extinction Rebellion, Dzikie Karpaty Initiative, Youth Climate Strike, Camp for Climate.
August 10, 2020

 

produkcja / producer: Strajk dla Ziemi Warszawa
scenariusz i reżyseria / script and direction: Paulina Mirowska
Suszawa: Ola Czerniawska
lektorka / lector: Paulina Mirowska
kamera / camera: Jan Wąż


dźwięk / sound: Fatyga
motaż / montage: Ola Czerniawska, Paulina Mirowska
kolor / color: Jan Wąż
kostium / costume: Ewa Woźniak
muzyka / music: Fatyga
sprzęt / camera equipment: Fast Media