Inokulacja

2020 / Park Rzeźby na Bródnie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Akt symbolicznego zagrzybienia/inokulacji poprzez projekcję zdjęć makro grzybni na Park Bródnowski w Warszawie. Rzutowany obraz zostały zarejestrowane przy pomocy mikroskopów na terenie parku podczas spotkania z mykolożką Blanką Sokołowską z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Działanie w ramach rezydencji artystycznej w Parku Rzeźby na Bródnie.

//

An act of symbolic infestation/inoculation by projection of macro photos of mycelium on Park Bródnowski in Warsaw. The projected image was recorded using microscopes in the park during the meeting with Blanka Sokołowska, a mycolologist from the Faculty of Biology, University of Warsaw. Action as part of an artistic residency in the Bródno Sculpture Park.