Afrodyta

2017 / Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, Warszawa

 

Skończyłam 30 lat. Od teraz wszystko jest inne.

I turned 30. Everything is different from now on.