Flaga

2018/2020

Praca upamiętniająca 100 rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Praca powstała w ramach akcji STO FLAG na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Flaga razem z innymi projektami ok. 200 artystek i artystów 24 listopada 2018 stała się częścią performensu MARSZU 100 FLAG. Prezentowana w galerii Biuro Wystaw w Warszawie, w galerii Awangarda BWA we Wrocławiu oraz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Pracy Flaga towarzyszy dokumentacja demonstracji Czarny Piątek (23.03.2018) - miedzynarodowego sprzeciwu zaostrzenia prawa aborcyjnego.

//

Work commemorating the 100th anniversary of gaining electoral rights by women in Poland. The work was created as part of the 100 FLAG campaign for the centenary of gaining voting rights by women. The flag, along with other projects by approx. 200 female artists, became part of the MARCH 100 FLAG performance on November 24, 2018. Presented in the Biuro Wystaw gallery in Warsaw, the Awangarda BWA gallery in Wrocław and the Central Museum of Textiles in Łódź.

The work of the Flag is accompanied by the documentation of the Black Friday demonstration (23.03.2018) - international opposition to the tightening of abortion law.

 

 

 

11 listopada 2020 roku Inicjatywa Rok Antyfaszystowski i Biennale Warszawa w odpowiedzi na Marsz Niepodległości zorganizowały akcję "Za waszą i naszą" w ramach której powstały trzy plakaty nawiązujące do wolnościowego projektu Flaga.

„Za waszą i naszą” to seria plakatów i animacji, które są ekspresją tęsknoty za równościowym, otwartym, demokratycznym, proekologicznym i solidarnym społeczeństwem. Prace odwołują się do patriotycznego hasła „Za wolność naszą i waszą” powstałego w okresie walk Polski o niepodległość.

Prace artystek i artystów powstałe w ramach akcji "Za waszą i naszą" : https://rokantyfaszystowski.org/wydarzenia/za-wasza-i-nasza/

//

On November 11, 2020, the Antifascist Year Initiative and the Warsaw Biennale, in response to the March of Independence, organized the "For Your and Ours" campaign, under which three posters were created referring to the freedom flag project.

"For Your and Ours" is a series of posters and animations that express the longing for an equality, open, democratic, pro-ecological and solidarity society. The works refer to the patriotic slogan "For our freedom and yours" created during the Polish struggle for independence.

Works of artists and artists created as part of the action "For Your and Ours": https://rokantyfaszystowski.org/wydarzenia/za-wasza-i-nasza/