Fikus Zin

Publikacja ukazuje proces cyklu warsztatów dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Miedzeszynie oraz dokumentacje stalowych kwietników zaprojektowanych i wykonanych przez podopiecznych ośrodka.

technika: sitodruk
nakład: 50
watsztat: Pracownia Wschodnia, pracownia rzeźbiarska Radka Skrzypczyka, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Zin powstał w ramach projektu Fikus w współpracy z Krystyną Jędrzejewską-Szmek i Anną Siekierską. Projekt realizowany w ramach stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy.

//

The publication shows the process of a series of workshops for the Youth Care Center No. 3 in Miedzeszyn and the documentation of steel flowerbeds designed and made by the charges of the center.

technique: screen printing
mintage: 50
workshop: Pracownia Wschodnia, Radek Skrzypczyk's sculpture studio, Botanical Garden of the University of Warsaw in Warsaw

The zine was created as part of the Fikus project in cooperation with Krystyna Jędrzejewska-Szmek and Anna Siekierska. Project carried out as part of the artistic scholarship of the Capital City of Warsaw.