Andronikus i Pothea

2016

Książka jest pamiętnikiem z podróży do małej greckiej wyspy Telendos położonej na Morzu Egejskim. Zdjęcia opowiadają legendę o nieszczęśliwej miłości Księcia Castelli Andronikusa do Księżniczki Pothe'i zamieszkałej na wyspie Telendos. Kształt tłoczonej w technice linorytu wyspy na okładce symbolizuje siłę miłości zakochanych, a zawarte w książce zdjęcia opowiadają o mojej wciąż rosnącej miłości do natury. Nominowana do Fotograficznej Publikacja Roku 2015 wzieła udział w wystawie finałowej podczas Fotofesiwalu w Łodzi. Prezentowana na międzynarodowym festiwalu PAPERLUST Photobook Fest 2019 w Krakowie. Egzemplarz znajduje się w zbiorze biblioteki MOCAKU w Krakowie.

 


The book is a diary of a journey to the small Greek island of Telendos located in the Aegean Sea. The pictures tell the legend of the unfortunate love of Prince Castelli Andronikus to the Princess Pothea who lives on the island of Telendos. The shape of the embossed linocut on the cover symbolizes the love power of lovers, and the pictures contained in the book tell about my ever-growing love for nature. Nominated for Photographic Publication of the Year 2015 took part in the final exhibition at the Fotofesiwal in Łódź. Presented at the international PAPERLUST Photobook Fest 2019 in Krakow. The copy is in the collection of the MOCAKU library in Krakow.