Fikus

2017-2018

Celem projektu Fikus było symboliczne / ponowne połączenie ludzi z roślinami. Jego osią były porzucone i niechciane rośliny doniczkowe, które stały się pretekstem do lokalnych działań społecznych.

W ramach projektu Fikus została przeprowadzona zbiórka osieroconych roślin doniczkowych, które stały się budulcem żywej instalacji rzeźbiarskiej. Została ona zainstalowana na czas lata w podwórku przy ul. Lubelskiej, w sąsiedzctwie mieszkań komunalnych. Przed jesienią rośliny tworzące rzeźbę zostały przekazane do adopcji. W ramach projektu odbyły się działania warsztatowe z mieszkańcami Warszawy i podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Miedzeszynie oraz realizacja publikacji - Zin 

Fikus powstał w ramach stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt zrealizowany wspólnie z Krystyną Jędrzejewską-Szmek - artystką wizualną i biolożką oraz Anną Siekierską- rzeźbiarką i aktywistką.

//

The goal of the Fikus project was to symbolically (and re) connect people with plants. Its axis was abandoned and unwanted potted plants, which became a pretext for local social activities.

As part of the Fikus project, orphaned potted plants were collected, which became the building blocks of a living sculptural installation. It was installed during the summer in the backyard at ul. Lubelska, in the vicinity of municipal flats. Before the fall, the plants that make up the sculpture were put up for adoption. As part of the project, workshop activities were held with the inhabitants of Warsaw and the charges of the Youth Educational Center No. 3 in Miedzeszyn, and the implementation of the publication - Zin 

Fikus was created as part of an artistic scholarship from the City of Warsaw.

The project was carried out together with Krystyna Jędrzejewska-Szmek - visual artist and biologist and Anna Siekierska - sculptor and activist.

 

 

Zin