Artystka wizualna i wypalona aktywistka klimatyczna, urodzona w 1987 roku w Warszawie. Fotografka, prowadząca II Pracownie Podstaw Fotografii z dr Mariuszem Filipowiczem na warszawskiej ASP. Uczestniczka Postnatural Independent Program 2023 w Madrycie. Członkini Stowarzyszenia Pracownia Wschodnia, oraz kolektywu P.H.U. Sitex. Interesują ją oddolne praktyki samoorganizacji i oporu. Funkcjonuje w przestrzeni konceptualnej pomiędzy i poza binarnymi opozycjami stanowiącymi fundament konstrukcji zachodniej cywilizacji („kultura kontra natura”, „sztuka kontra nauka” itp.). Stosuje różne strategie, aby przezwyciężyć, zdekonstruować i przemyśleć te binarności, wprowadzając w życie pozornie heterogeniczne obszary wiedzy: sztuki wizualne, badania naukowe, doświadczenie w aktywizmie. Jej praktyka, mimo że opiera się na abstrakcyjnych ideach, zawsze pozostaje blisko rzeczywistości materialnej, koncentrując się na sposobach zrozumienia (i odczucia), w jaki sposób części ekosystemu żyją i umierają oraz jak na siebie wpływają.

/

Visual artist, burnt-out climate activist and photographer, born 1987 in Warsaw. Together with Mariusz Filipowicz, she heads the Second Studio of Fundamentals of Photography at the Warsaw Academy of Fine Arts. She took part in the Postnatural Independent Programme 2023 in Madrid. She is a member of the Pracownia Wschodnia Association and the P.H.U. Sitex collective. She is interested in grassroots practices of self-organisation and resistance. She navigates the conceptual realm that exists both within and beyond the binary oppositions foundational to the construction of Western civilization (‘culture versus nature’ and ‘art versus science’). She employs various strategies – visual art, academic research, activist experience – to transcend, deconstruct and rethink these binaries, bringing seemingly heterogeneous fields of knowledge to life. Although her practice is based on abstract ideas, the artist always remains close to material reality, focusing on ways of understanding (and feeling) how parts of the ecosystem live and die and how they
affect each other.