• ostatni ludzie

    Fikus

    Celem projektu FIKUS jest symboliczne (i ponowne) połączenie ludzi z roślinami. Jego osią są porzucone i niechciane rośliny doniczkowe, które stają się pretekstem do lokalnych działań społecznych. Prowadzimy zbiórkę osieroconych roślin doniczkowych, które staną się budulcem żywej instalacji rzeźbiarskiej. Będzie ona umieszczona na czas lata w przestrzeni publicznej Warszawy. Przed jesienią rośliny tworzące rzeźbę zostaną przekazane do adopcji. W ramach projektu planujemy działania warsztatowe z mieszkańcami Warszawy i podopiecznymi warszawskich domów wychowawczych, a także wydanie art-booka oraz organizacje wystawy. Fikus powstał w ramach stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy. .................................................................................................................................................... Paulina Mirowska, Krystyna Jędrzejewska Szmek, Anna Siekierska .................................................................................................................................................... The goal of the FIKUS project is to symbolically (and re) connect people with plants. His axis is abandoned and unwanted houseplants, which become an excuse for local social activities. We collect orphaned pot plants that will become the building blocks of a living sculptural installation. It will be placed in the public space of Warsaw for the summer. Before autumn, the plants that make up the sculpture will be sent for adoption. As part of the project, we plan workshop activities with Warsaw residents and children from Warsaw care homes, as well as publishing an art-book and organizing the exhibition. Fikus was created as part of the artistic scholarship of the Capital City of Warsaw.
    Afrodyta