Afrodyta   
  • Afrodyta

    100

    Flaga upamiętniająca 100 rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Praca powstała w ramach akcji Sto flag na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Flaga razem z innymi projektami ok. 200 artystek i artystów 24 listopada 2018 stała się częścią performensu MARSZU 100 FLAG. Prezentowana w galerii Biuro Wystaw w Warszawie, w galerii Awangarda BWA we Wrocławiu oraz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. .................................................................................................................................................... Flag commemorating the 100th anniversary of women's electoral rights in Poland. The work was created as part of the 100 Flags campaign for the centenary of obtaining electoral rights by women. The flag together with other projects of about 200 artists on November 24, 2018 became part of the MARSH 100 FLAG performance. Presented in the Warsaw Exhibition Office Gallery, the BWA Awangarda gallery in Wrocław and the Central Museum of Textiles in Łódź.